Những năm qua, Ðoàn Thanh niên Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn (TP Quy Nhơn, Bình Ðịnh) không ngừng phát huy vai trò của mình thông qua công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Ðảng. Ðến nay, không ít đoàn viên thanh niên tại ngôi trường này đã được kết nạp Ðảng, các em xem đây là vinh dự, là động lực để phấn đấu trở thành những đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”.

Trong giai đoạn 2017-2022, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn đã giới thiệu tổng cộng 47 đoàn viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp. Số lượng đoàn viên ưu tú được xét kết nạp Ðảng tăng dần qua mỗi năm; góp phần giúp Ðảng bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn liên tục đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm. Các đoàn viên được giới thiệu đều là các hạt nhân tiêu biểu của các chi đoàn trực thuộc, vừa có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác đoàn, vừa có phẩm chất đạo đức tốt, nhận được sự tín nhiệm cao trong tập thể. Nhiều đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp vào Ðảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Em Lê Hương Trà, Bí thư Chi đoàn 12V Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn cho biết, em rất vinh dự và tự hào khi trở thành một trong những đảng viên học sinh trẻ tuổi nhất của nhà trường. Từ hành trình của một Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban chấp hành đoàn trường, Hương Trà đã luôn phấn đấu và nỗ lực không ngừng để được đứng trong hàng ngũ của Ðảng Cộng sản Việt Nam. “Ðể có được như ngày hôm nay, em rất biết ơn các thầy giáo, cô giáo, những người đã dành rất nhiều tâm huyết cho lớp 12 Chuyên văn của Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn. Các thầy, cô không chỉ tận tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em trau dồi kiến thức, kỹ năng cần thiết, mà còn hướng dẫn tận tình cho chúng em tiếp cận các lớp nhận thức về Ðảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Em xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu và rèn luyện bản thân, thực hiện tốt những nhiệm vụ và tiêu chuẩn của một đảng viên, xây dựng cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, xứng đáng là đảng viên của Ðảng Cộng sản Việt Nam”, Hương Trà tự hào cho biết.

Thầy Huỳnh Lê Minh, Bí thư Ðảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn cho biết, để đạt được thành tích trên, trong những năm qua, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc và đồng bộ nhiều biện pháp khác nhau để giúp học sinh trưởng thành trong lối sống, suy nghĩ, tích cực tham gia các hoạt động. Trong đó, quan trọng nhất là cụ thể hóa và thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, các chủ trương liên quan công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Ðoàn… Ban thường vụ Ðoàn trường tổ chức định kỳ các buổi học tập “4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên” dành cho tất cả đoàn viên thanh niên trong nhà trường; tổ chức học tập Nghị quyết Ðại hội Ðảng, Ðại hội Ðoàn các cấp để đưa Nghị quyết đến với từng đoàn viên, thanh niên. Ðoàn trường cũng thường xuyên phối hợp các đơn vị khác trên địa bàn như Ðội Cảnh sát giao thông thành phố, các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Sở Tư pháp… để tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn và giáo dục các vấn đề về pháp luật, an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biển đảo… Các hoạt động này đã giúp các đoàn viên, thanh niên nhận thức tốt hơn về các vấn đề chính trị-xã hội gắn liền với bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị và sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh những thuận lợi và thành tích đạt được, Ðoàn trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn cũng gặp một số khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên trong học sinh. Thứ nhất, do yêu cầu quần chúng học tập tại trường được xem xét kết nạp Ðảng phải đủ 18 tuổi trở lên trước khi kết thúc năm học lớp 12 cho nên chỉ có thể xem xét giới thiệu các đoàn viên có ngày sinh từ đầu tháng 6 trở về trước. Có nghĩa là một nửa số đoàn viên thanh niên của trường chắc chắn sẽ không được xem xét kết nạp Ðảng tại trường. Ðây là sự thiệt thòi vì thực tế cho thấy có nhiều đoàn viên ưu tú, có mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Ðảng nhưng lại không đáp ứng điều kiện về ngày sinh. Thứ hai, với đặc điểm là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà, số lượng học sinh nhà trường có nhu cầu và đủ năng lực du học tại các trường đại học lớn trên thế giới là khá nhiều. Tuy nhiên, các kênh thông tin về các chi bộ đảng ở nước ngoài và các hướng dẫn về việc sinh hoạt đảng tại nước ngoài, nhất là với đảng viên mới kết nạp, chưa thực sự nhiều và dễ tiếp cận dẫn đến gây trở ngại trong việc kết nạp đảng cho một số đoàn viên ưu tú có thành tích học tập xuất sắc có nguyện vọng du học.

Từ thực tiễn hoạt động nói trên, để tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn trong công tác giáo dục, phát hiện tạo nguồn kết nạp đảng viên từ học sinh trong giai đoạn sắp tới, Ban thường vụ Ðoàn trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn đề xuất một số giải pháp như sau: Một là, cơ quan đảng, đoàn và ngành giáo dục các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tiếp tục phát huy những thành công trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và nhận thức về Ðảng, Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường phát triển tốt nhất cho đoàn viên, thanh niên đáp ứng hội nhập và phát triển của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai là, cần xây dựng các cơ chế phối hợp để có thể giới thiệu các đoàn viên ưu tú nhưng chưa đủ tuổi để xem xét kết nạp đảng từ các trường phổ thông cho tổ chức đảng tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, nhanh chóng xem xét kết nạp đảng. Ba là, có cơ chế khuyến khích đặc thù và hướng dẫn cụ thể hơn cho đối tượng đảng viên mới là du học sinh để họ có thể yên tâm vừa học tập trau dồi chuyên môn, vừa trau dồi bản lĩnh chính trị của người cộng sản, vững tin xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn tin: Báo Nhân Dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *