HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

chủ tịch

Thạc sĩ HUỲNH LÊ MINH
Bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
Điện thoại: 0905158158
Email: huynhleminhlqd@gmail.com

THƯ KÝ

Cử nhân NGUYỄN TRẦN CƯƠNG
Tổ trưởng tổ chuyên môn (Đại diện tổ Vật lí – Công nghệ)
Phó Bí thư Chi bộ 3
Điện thoại: 0983229599
Email: cuonglqd66@gmail.com

THÀNH VIÊN

Thạc sĩ NGUYỄN HOÀNG CHIẾN
Tổ trưởng tổ chuyên môn (Đại điện tổ Sinh học – Thể dục)
Điện thoại: 0989295247
Email: nhchien71@gmail.com.com

THÀNH VIÊN

Thạc sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Tổ trưởng tổ chuyên môn (Đại diện tổ Lịch sử – Địa lí – Giáo dục công dân)
Bí thư Chi bộ 2
Điện thoại: 0979495245
Email: cuonglichsu.lqd2002@.gmail.com

THÀNH VIÊN

Thạc sĩ TRƯƠNG NGỌC ĐẮC

Tổ trưởng tổ chuyên môn (Đại diện tổ Toán học)
Điện thoại: 0914012615
Email: lqdngocdac@yahoo.com

THÀNH VIÊN

Thạc sĩ NGUYỄN MINH HÀ

Tổ trưởng tổ chuyên môn (Đại diện tổ Ngoại ngữ)
Điện thoại: 0973904707
Email: minhhalqd@gmail.com

THÀNH VIÊN

MAI HÀ BẢO LINH

Lớp trưởng lớp 12 chuyên Văn
Đại diện học sinh

THÀNH VIÊN

Thạc sĩ VÕ NHẬT MINH
Bí thư Đoàn trường 
Điện thoại: 0794424413
Email: vonhatminhlqd@gmail.com

THÀNH VIÊN

Thạc sĩ TRẦN HÀ NAM
Chủ tịch Công đoàn
Điện thoại: 0903570645
Email: namlqd@gmail.com

THÀNH VIÊN

THÁI VĂN NĂM
Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh
Đại diện cha mẹ học sinh

THÀNH VIÊN

Thạc sĩ TRẦN TẤN THÀNH

Tổ trưởng tổ chuyên môn (Đại diện tổ Hóa học)
Điện thoại: 0914462664
Email: thanhlqdqn@gmail.com

THÀNH VIÊN

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY
Tổ trưởng tổ Văn phòng (Đại diện tổ Văn phòng)
Điện thoại: 0905825062
Email: nthuylqd@yahoo.com

THÀNH VIÊN

ĐINH ANH TUẤN

Phó Chủ tịch UBND phường Hải Cảng