TỔ HÓA HỌC

Thạc sĩ TRẦN TẤN THÀNH

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0914462664
Email: thanhlqdqn@gmail.com

Thạc sĩ ĐẶNG HỌA MY

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0982142309
Email: danghoamy@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN VĂN BANG

Giáo viên
Điện thoại: 0834645789
Email: banglqd99@gmail.com

Thạc sĩ NGÔ THỊ NGỌC MAI

Giáo viên
Điện thoại: 0942250977
Email: ngongocmai.lqd@gmail.com

Thạc sĩ TRẦN THỊ ÁNH NHẬT

Giáo viên
Điện thoại: 0356032313
Email: tranthinhatanhnhat.tran@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ KIM THU

Giáo viên
Điện thoại: 0972159219
Email: kimthusph30b@gmail.com