HỘI LHTN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

Cử nhân LÊ VĂN THẠNH
Điện thoại: 0978453377
Email: levanthanhlqd060586@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH

Cử nhân LÊ NHƯ THƯƠNG
Điện thoại: 0384056742
Email: lethuongsptin@gmail.com

ỦY VIÊN

Cử nhân BÙI THỊ ÁNH
Điện thoại: 0383885349
Email: buithianhqc@gmail.com

ỦY VIÊN

TRẦN QUANG HÀ
Học sinh

ỦY VIÊN

ĐỖ GIA HÂN
Học sinh

ỦY VIÊN

Cử nhân HỒ DIỆU HƯƠNG
Điện thoại: 0349787838
Email: dieuhuong.ctk32@gmail.com

ỦY VIÊN

NGUYỄN TRẦN TRUNG KIÊN
Học sinh

ỦY VIÊN

NGUYỄN LÊ TUẤN KIỆT
Học sinh

ỦY VIÊN

PHẠM KIM NGÂN
Học sinh

ỦY VIÊN

NGUYỄN HỮU THÀNH
Học sinh

ỦY VIÊN

LÂM QUANG GIA TRÍ
Học sinh