BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023 - 2024

BÍ THƯ ĐOÀN

Thạc sĩ VÕ NHẬT MINH
Giáo viên
Điện thoại: 0794424413
Email: vonhatminhlqd@gmail.com

PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN

Cử nhân NGUYỄN HỮU VIÊN
Giáo viên
Điện thoại: 0913673447
Email: vienqp@gmail.com

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

ĐOÀN LÊ XUÂN MAI
Học sinh lớp 11Si

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Cử nhân NGUYỄN TẤN PHÚ
Giáo viên
Điện thoại: 0326449725
Email: phunguyentan1996@gmail.com

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Thạc sĩ LÊ THÚY VI
Giáo viên
Điện thoại: 0362025404
Email: lethuyvi3009@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

LỮ HÀ HOÀI AN
Học sinh lớp 10A1

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

TRỊNH NGUYỄN GIA HÂN
Học sinh lớp 11V

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ KIỀU
Giáo viên
Điện thoại: 0868511588
Email: thikieu91@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

ĐẶNG GIA KIỆT
Học sinh lớp 11A1

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

PHẠM NGỌC KHUÊ
Học sinh lớp 12H

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

KHÚC THỪA NGUYÊN
Học sinh lớp 10H

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

MAI NGỌC NHẬT
Học sinh lớp 11Ti

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

TRẦN LAN PHƯƠNG
Học sinh lớp 10Si

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

HOÀNG NGỌC ANH THƯ
Học sinh lớp 11A

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

NGÔ LÊ BẢO TRANG
Học sinh lớp 11A2