DANH BẠ NHÀ TRƯỜNG

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thạc sĩ HUỲNH LÊ MINH

Hiệu trưởng
Điện thoại: 0905158158
Email: huynhleminhlqd@gmail.com

Thạc sĩ PHAN THỊ LY GIANG

Phó hiệu trưởng
Điện thoại: 0919651800
Email: phanlygiang@gmail.com

Thạc sĩ PHAN VĂN HÀ

Phó hiệu trưởng
Điện thoại: 0914112247
Email: phanvanhalqd@gmail.com 

TỔ TOÁN HỌC

Thạc sĩ NGUYỄN HỮU TÂM

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0986808894
Email: mathqn@gmail.com

Thạc sĩ ĐÀO XUÂN LUYỆN

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0914462997
Email: xuanluyenlqdbd@gmail.com

Thạc sĩ TRÀ QUỐC ANH

Giáo viên
Điện thoại: 0974366428
Email: traquocanhqn@gmail.com

Thạc sĩ HỒ THANH LAI

Giáo viên
Điện thoại: 0905633966
Email: thanhlai282@gmail.com

Thạc sĩ TRẦN THANH NHÃ

Giáo viên
Điện thoại: 0905763194
Email: thanhnhalqd@gmail.com

Thạc sĩ VÕ QUỐC THÀNH

Giáo viên
Điện thoại: 0988855399
Email: nhanduyenVietNam@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN ĐÌNH THỨC

Giáo viên
Điện thoại: 091410368
Email: nguyendinhthuclqdbd@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN VĂN TRỌNG

Giáo viên
Điện thoại: 0978319877
Email: nvtrongtoan@gmail.com

TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

Cử nhân NGUYỄN TRẦN CƯƠNG

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0983229599
Email: cuonglqd66@gmail.com

Thạc sĩ BÙI ĐỨC HƯNG

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0913635379
Email: hungphysics.qn@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN LÊ ANH

Giáo viên
Điện thoại: 0988133759
Email: nguyenleanh253@gmail.com

Thạc sĩ LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Giáo viên
Điện thoại: 0387106530
Email: lethithanhhuonglqd@gmail.com

Thạc sĩ VÕ NHẬT MINH

Giáo viên
Điện thoại: 0794424413
Email: vonhatminhlqd@gmail.com

Cử nhân NGUYỄN TẤN PHÚ

Giáo viên
Điện thoại: 0326449725
Email: phunguyentan1996@gmail.com

Cử nhân NGUYỄN LÊ NGỌC THÁI

Giáo viên
Điện thoại: 0937450337
Email: nguyenlengocthai@gmail.com

Thạc sĩ HÀ MINH TRỌNG

Giáo viên
Điện thoại: 0768072250
Email: haminhtronglqdbd@gmail.com

TỔ HÓA HỌC

Thạc sĩ TRẦN TẤN THÀNH

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0914462664
Email: thanhlqdqn@gmail.com

Thạc sĩ ĐẶNG HỌA MY

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0982142309
Email: danghoamy@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN VĂN BANG

Giáo viên
Điện thoại: 0834645789
Email: banglqd99@gmail.com

Thạc sĩ NGÔ THỊ NGỌC MAI

Giáo viên
Điện thoại: 0942250977
Email: ngongocmai.lqd@gmail.com

Thạc sĩ TRẦN THỊ ÁNH NHẬT

Giáo viên
Điện thoại: 0356032313
Email: tranthinhatanhnhat.tran@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ KIM THU

Giáo viên
Điện thoại: 0972159219
Email: kimthusph30b@gmail.com

TỔ SINH HỌC - THỂ DỤC

Thạc sĩ NGUYỄN HOÀNG CHIẾN

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0989295247
Email: nhchien71@gmail.com.com

Cử nhân LÊ ANH TUẤN

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0985624124
Email: leanhtuanqld@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN BỬU CHUNG

Giáo viên
Điện thoại: 0985929141
Email: nguyenbuuchunglqd@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ HÀ GIANG

Giáo viên
Điện thoại: 09846624979
Email: hagiang28185@gmail.com

Cử nhân LÊ VĂN THẠNH

Giáo viên
Điện thoại: 0978453377
Email: levanthanhlqd060586@gmail.com

Thạc sĩ LÊ THỦY TIÊN

Giáo viên
Điện thoại: 0973345494
Email: lethuytienlqdsinh@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN

Thạc sĩ TRẦN HÀ NAM

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0903570645
Email: namlqd@gmail.com

Thạc sĩ VŨ THỊ PHƯỢNG

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0982275828
Email: vuphuong.phuyen@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Giáo viên
Điện thoại: 0796591159
Email: thuyduonglqd.qn@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ HỒNG KHÁNH

Giáo viên
Điện thoại: 0977405085
Email: khanhlqd86@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ LÊ NGHI

Giáo viên
Điện thoại: 0989713120
Email: nguyenlenghi56@gmail.com

Thạc sĩ LÊ THÚY VI

Giáo viên
Điện thoại: 0362025404
Email: lethuyvi3009@gmail.com

TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thạc sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0979495245
Email: cuonglichsu.lqd2002@.gmail.com

Thạc sĩ BÙI TẤN PHÁT

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0935524188
Email: buitanphatlqd@gmail.com

Cử nhân BÙI THỊ ÁNH

Giáo viên 
Điện thoại: 0383885349
Email: buithianhqc@gmail.com

Cử nhân HỒ DIỆU HƯƠNG

Giáo viên 
Điện thoại: 0349787838
Email: dieuhuong.ctk32@gmail.com

Cử nhân NGUYỄN THỊ HOA

Giáo viên 
Điện thoại: 01685654566
Email: nguyenthihoabd87@gmail.com

Thạc sĩ LỤC TRIỆU DIỆU HƯƠNG

Giáo viên
Điện thoại: 0905949588
Email: dieuhuonglqd@gmail.com

Cử nhân TRẦN THỊ THẢO

Giáo viên
Điện thoại: 0973615510
Email: tranthaodhqn@gmail.com

TỔ TIN HỌC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Cử nhân LÊ VĂN HIẾU

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0932428326
Email: levanhieubd@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ KIỀU

Giáo viên
Điện thoại: 0868511588
Email: thikieu91@gmail.com

Cử nhân LÊ NHƯ THƯƠNG

Giáo viên
Điện thoại: 0384056742
Email: lethuongsptin@gmail.com

Cử nhân NGUYỄN THỊ NGÂN VANG

Giáo viên
Điện thoại: 0935643268
Email: nvangqn@gmail.com

Cử nhân NGUYỄN HỮU VIÊN

Giáo viên
Điện thoại: 0913673447
Email: vienqp@gmail.com

TỔ NGOẠI NGỮ

Thạc sĩ NGUYỄN MINH HÀ

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0973904707
Email: minhhalqd@gmail.com

Thạc sĩ VÕ HOÀNG THI

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0944294555
Email: thivolqd19@gmail.com

Thạc sĩ NGUYỄN NGỌC TÚ DUYÊN

Giáo viên
Điện thoại: 0983483159
Email: duyennguyen.010288@gmail.com

Thạc sĩ TRẦN THỊ THU GIANG

Giáo viên
Điện thoại: 0935522939
Email: tranttgiang@gmail.com

Tiến sĩ HỒ THỊ THU HIỀN

Giáo viên
Điện thoại: 0982818673
Email: hothithuhienlqd@gmail.com

Thạc sĩ TỐNG MỸ LINH

Giáo viên
Điện thoại: 0987261135
Email: tongmylinhlqd@gmail.com

Cử nhân BÙI NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Giáo viên
Điện thoại: 0767316432
Email: phuongthaodhqn1998@gmail.com

Thạc sĩ CHẾ THỊ HỒNG THOA

Giáo viên
Điện thoại: 0935002124
Email: chethihongthoa81@gmail.com

Cử nhân TRẦN THÀNH TRUNG

Giáo viên tiếng Nhật
Điện thoại: 0978994023
Email: buonoiqn@gmail.com

TỔ VĂN PHÒNG

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

Tổ trưởng
Kế toán
Điện thoại: 0905825062
Email: nthuylqd@yahoo.com.vn

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Trung cấp
Giáo vụ 1
Điện thoại: 0914063487
Email: thanhhalqd70@gmail.com

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

Trung cấp
Y tế
Điện thoại: 0902548468
Email: kimloan.nguyen_lqd@yahoo.com

Cử nhân HỒ THỊ BÍCH NGỌC

Văn thư 
Điện thoại: 0903522819
Email: ngocthachlqd@gmail.com

Cử nhân ĐẶNG THỊ HOÀI NGUYÊN

Thiết bị trường học 
Điện thoại: 0377586104
Email: danguyenlqd.tn@gmail.com  

TRẦN THỊ SƯƠNG

Cao đẳng
Thư viện
Điện thoại: 0905329750
Email: suongtran8519@gmail.com

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

Cao đẳng
Giáo vụ 2
Điện thoại: 0935809083
Email: trangntk0509@gmail.com