THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Kế hoạch tổ chức kiểm tra Giữa kì 2 năm học 2023-2024

Kế hoạch số 09/KH-LQĐ ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT [...]

Tổ chức khảo sát chọn đội tuyển chính thức dự thi chọn HSG 11 cấp tỉnh năm học 2023-2024

Kế hoạch số 08/KH-LQĐ ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT [...]

Ban hành Quy định đợt thực tập sư phạm 2

Quyết định số 10/QĐ-LQĐ ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT [...]

Thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm 2 cấp trường năm học 2023-2024

Quyết định số 09/QĐ-LQĐ ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT [...]

Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng HSG Kỳ thi chọn Đội tuyển HSG lớp 11 năm học 2023-2024

Quyết định về việc phân công giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Kỳ [...]

Bồi dưỡng Đội tuyển HSG dự thi HSG lớp 11 cấp tỉnh năm học 2023-2024

Quyết định về việc bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi dự thi học sinh [...]

Kế hoạch bồi dưỡng các đội tuyển HSG lớp 10, 11 năm học 2023-2024 dự thi HSG cấp tỉnh

Kế hoạch bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi lớp 10, 11 năm học [...]

Phân công công tác chuyên môn và kiêm nhiệm Học kỳ 2 năm học 2023-2024

Quyết định số 03/QĐ-LQĐ ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT [...]