THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Đáp án và Hướng dẫn chấm Kỳ khảo sát đánh giá học lực học sinh 12 năm học 2023-2024, lần 2

Đáp án và Hướng dẫn chấm Kỳ khảo sát đánh giá học lực học sinh [...]

Danh sách phòng khảo sát học lực học sinh 12 năm học 2023-2024, lần 2

Danh sách phòng khảo sát học lực học sinh 12 năm học 2023-2024, lần 2

Tổ chức khảo sát lập đội dự tuyển thi học sinh giỏi 12 cấp tỉnh năm học 2024-2025

Tổ chức khảo sát lập đội dự tuyển thi học sinh giỏi 12 cấp tỉnh [...]

1 Comments

Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá học lực học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 (lần 2)

Kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá học lực học sinh lớp 12 năm [...]

1 Comments

Kế hoạch tổ chức ôn thi Tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức ôn thi Tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024

Danh sách phòng khảo sát học lực học sinh 12 năm học 2023-2024, lần 1

Danh sách phòng khảo sát học lực học sinh 12 năm học 2023-2024, lần 1

1 Comments