TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thạc sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại: 0979495245
Email: cuonglichsu.lqd2002@.gmail.com

Thạc sĩ BÙI TẤN PHÁT

Tổ phó chuyên môn
Điện thoại: 0935524188
Email: buitanphatlqd@gmail.com

Cử nhân BÙI THỊ ÁNH

Giáo viên 
Điện thoại: 0383885349
Email: buithianhqc@gmail.com

Cử nhân HỒ DIỆU HƯƠNG

Giáo viên 
Điện thoại: 0349787838
Email: dieuhuong.ctk32@gmail.com

Cử nhân NGUYỄN THỊ HOA

Giáo viên 
Điện thoại: 01685654566
Email: nguyenthihoabd87@gmail.com

Thạc sĩ LỤC TRIỆU DIỆU HƯƠNG

Giáo viên
Điện thoại: 0905949588
Email: dieuhuonglqd@gmail.com

Cử nhân TRẦN THỊ THẢO

Giáo viên
Điện thoại: 0973615510
Email: tranthaodhqn@gmail.com