THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024

Bảng ghi điểm Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm [...]

1 Comment

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 môn Tiếng Anh cao nhất 1/5,20

Năm 2023, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nhận được 649 hồ sơ đăng ký [...]

Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024

Thực hiện công văn số 855/SGDĐT- QLCLGD-GDTX, ngày 13/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào [...]

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc [...]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2021 – 2022

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN CỘNG HÒA XÃ [...]