Thực hiện Công văn số 3646/BGDĐT-CNTT ngày 21/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển tại tỉnh Bình Định (nơi thí sinh đã nộp hồ sơ) là từ 00 giờ ngày 03/8/2023 đến 17 giờ ngày 04/8/2023.


HDSD-ThanhToanTrucTuyen-2023-Kem-theo-CV-2


Khuyen-nghi-luu-y-doi-voi-thi-sinh-khi-thuc-hien-nop-truc-tuyen-2023-Kem-theo-CV-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *