Quyết định số 97/QĐ-LQĐ ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn về việc phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh và cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định năm học 2023 – 2024

97QD-LQD


Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh và cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định năm học 2023-2024

4.-PHAN-CONG-GIAO-VIEN-HUONG-DAN-Khong-co-ten-du-an


KẾT QUẢ: Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Trường dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024

3.-KET-QUA-CUOC-THI-KHKT-CAP-TRUONG-2023-2024-Ko-co-ten-du-an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *