Ngày 18/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 2392/SGDĐT-GDTrH về việc triển khai liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 với một số nội dung sau:

2392_SGDDT-GDTrH_18092023


351-Ke-hoach-lien-hoan-phim-2023-29-8-23


352-The-le-Lien-hoan-phim-2023-29-8-23


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *