Sáng ngày 7/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được nâng lên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị. Công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quy mô giáo dục, hệ thống mạng lưới trường lớp từ bậc mầm non đến đại học và giáo dục nghề nghiệp ngày càng phát triển, từng bước được chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động giảng dạy được đổi mới căn bản từ nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp, đảm bảo phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của người học. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển vững chắc. Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực, tính chủ động, sáng tạo cho các cơ sở giáo dục. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng. Công tác xã hội hóa giáo dục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề được nâng lên. Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp từng bước khẳng định được vị thế của mình trong công tác tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

Năm học 2013-2014 đến nay nhà trường luôn chú trọng công tác đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp.

  •  Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh, có tính thân thiện và dân chủ trong nhà trường. 
  • Xây dựng đội ngũ GV giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ sư phạm để có thể đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo ở trường THPT chuyên. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ gắn chặt với việc đánh giá xếp loại đội ngũ bảo đảm phản ánh đúng năng lực và sự cố gắng của từng cá nhân, tạo động lực cho đội ngũ phấn đấu vươn lên.
  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích giáo viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Trong năm học, mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó các tổ chuyên môn xây dựng ngân hàng bài giảng điện tử cho tổ mình
  • Tổ chức tốt việc dạy học theo phân phối chương trình với khung thời gian 35 tuần thực học; các tổ bộ môn, các GV đã bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng trong quá trình soạn bài, lên lớp. Thực hiện nghiêm việc giảm tải trong giảng dạy
  • Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tạo điều kiện cho HS tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; bồi dưỡng cho HS năng lực tư duy lôgic, kỹ năng phân tích tổng hợp, năng lực vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, năng lực trình bày ý tưởng khoa học; tránh lối dạy thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất kiến thức.
  • Nhà trường xác định việc đổi mới công tác quản lý là chìa khóa quyết định sự phát triển của nhà trường. Chính vì vậy, nhà trường quan tâm đặc biệt đến công tác phân công giáo viên giảng dạy phù hợp với năng lực, sở trường, sức khỏe và hoàn cảnh để giáo viên có điều kiện học tập và giúp đỡ lẫn nhau trong công tác giảng dạy học sinh
Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
Đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

Tác giả: Thầy Huỳnh Lê Minh, Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *