Ngày 12/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 3233/SGDĐT-TCCB về việc triển khai thực hiện thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với một số nội dung sau:

3233_SGDDT-TCCB_12122023


Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-so-899-TTg-ve-thu-hut-va-trong-dung-nhan-tai


12.09.-Phu-luc-Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-so-899-TTg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *