Ngày 16/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 2956/SGDĐT-TCCB về việc triển khai thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tỉnh Bình Định với một số nội dung sau:

2956_SGDDT-TCCB_16112023


Quyet-dinh-71-UBND-tinh


Quy-che-kem-theo-QD_71

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *