Ngày 28/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 3095/SGDĐT-VP về việc triển khai phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định với một số nội dung sau:

3095_SGDDT-VP_28112023


QD-QUY-CHE-XU-LY-TT-XAU-DOC-TREN-MXH


QUY-CHE-XU-LY-TT-XAU-DOC-TREN-MXHoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *