Ngày 22/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 3042/SGDĐT-GDTrH về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh với một số nội dung sau:

3042_SGDDT-GDTrH_22112023


7534-BYT-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-va-ve-sinh-moi-truong-trong-va-sau-mua-lu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *