Kế hoạch số 78/KH-LQĐ ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn về việc tổ chức khảo sát lập đội dự tuyển thi học sinh giỏi 11 cấp tỉnh năm học 2023-2024

78KH-LQD


Mẫu đề khảo sát

Mẫu danh sách học sinh đăng ký khảo sát lập đội dự tuyển thi học sinh giỏi 11 cấp tỉnh năm học 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *