Kế hoạch số 08/KH-LQĐ ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn về việc tổ chức khảo sát chọn đội tuyển chính thức dự thi chọn HSG 11 cấp tỉnh năm học 2023-2024

08KH-LQD


MAU-DE-KHAO-SAT-CHON-DOI-TUYEN-CHINH-THUC-THI-HSG-11-TINH

1 thoughts on “Tổ chức khảo sát chọn đội tuyển chính thức dự thi chọn HSG 11 cấp tỉnh năm học 2023-2024

  1. Pingback: Danh sách học sinh dự khảo sát lập đội tuyển chính thức dự thi chọn HSG lớp 11 cấp tỉnh | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *