Ngày 16/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 2960/SGDĐT-VP về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn gây ra lũ với một số nội dung sau:

2960_SGDDT-VP_16112023


2912_SGDDT-VP_13112023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *