Ngày 17/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành Quyết định số 627/QĐ-SGDĐT về việc Công nhận thư viện Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt tiêu chuẩn Mức độ 2 theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

QD-cong-nhan-TV-THPT-chuyen-Le-Quy-Don_-dat-Muc-do-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *