Ngày 28/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021.

Tại Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ quy định đã áp dụng trong nhiều kỳ thi trước đây là cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điểm m, khoản 4, Điều 14 như sau: “Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý”.

Như vậy, với điều chỉnh trên, một quy định đã áp dụng trong nhiều kỳ thi vừa qua là cho phép thí sinh mang “các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ” dự kiến sẽ được bãi bỏ trong kỳ thi năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại các Điều trong Quy chế về Ban Chỉ đạo thi; Sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông; Đăng ký dự thi; Hội đồng ra đề thi; In sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tại hội đồng thi…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 9/5/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *