Thực hiện công văn số 855/SGDĐT- QLCLGD-GDTX, ngày 13/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn triển khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

Ke-hoach-tuyen-sinh-vao-10-nam-hoc-2023-2024