Thực hiện Công văn số 2254/SGDĐT-VP ngày 26/9/2022 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru) của Sở Giáo dục và đào tạo Bình Định. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện các nội dung dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *