Thực hiện Kế hoạch số 2974/KH-SGDĐT ngày 17/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo nội dung thi tuyển như sau:

3159.TB-SGDDT


Chi tiết các Phụ lục đính kèm

1 thoughts on “Thông báo về nội dung thi tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024

  1. Pingback: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *