SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/TB-LQĐ V/v: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2021 – 2022          Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

                        – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

                        – Hiệu trưởng các trường THCS.

Thực hiện công văn số 867/SGDĐT- QLCLGD-GDTX, ngày 27/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xin trân trọng thông báo thông tin tuyển sinh của nhà trường năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Điều kiện dự tuyển:

Học sinh trong độ tuổi quy định, có đủ hồ sơ hợp lệ và đảm bảo các điều kiện sau:

 • Xếp loại Hạnh kiểm, Học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá trở lên;
 • Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên;
 • Đạt điểm sơ tuyển theo quy định tại Cơ cấu điểm sơ tuyển kèm theo Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/5/2020.

2. Phương thức tuyển sinh:

a. Vòng 1: tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự thi tuyển theo quy định.

b. Vòng 2: tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

3. Tổ chức tuyển sinh

Vòng 1: Sơ tuyển, căn cứ vào các tiêu chí sau:

 • Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT chuyên phải đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển tại trường THPT chuyên thuộc địa bàn tuyển sinh. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên phải qua vòng sơ tuyển mới được dự thi.
 • Trường THPT chuyên căn cứ vào các tiêu chí sau để tiến hành sơ tuyển:

+ Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở cấp THCS). Điểm tối đa: 40 điểm;

+ Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS. Điểm tối đa: 40 điểm;

+ Kết quả tốt nghiệp THCS. Điểm tối đa: 20 điểm.

 • Trong thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ, trường THPT chuyên tiến hành sơ tuyển, nhập dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi.
 • Những thí sinh không đạt yêu cầu sơ tuyển vòng 1, trường trả lại ngay hồ sơ cho các em để học sinh nộp vào các trường THPT công lập.

            – Cơ cấu điểm sơ tuyển: Thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/5/2020. Cụ thể như sau:

            1. Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (ở lớp cuối cấp).

a. Đạt giải Học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực về các lĩnh vực liên quan do Bộ tổ chức (Khoa học kỹ thuật, UPU, Tin học trẻ);

Giải nhất                                                                 40 điểm;

Giải nhì                                                                   30 điểm;

Giải ba                                                                     20 điểm;

Giải khuyến khích                                                 10 điểm.

b. Đạt giải cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên

Giải nhất                                                                 20 điểm;

Giải nhì                                                                   15 điểm;

Giải ba                                                                     10 điểm;

Giải khuyến khích                                                   5 điểm.

Ghi chú: Các giải liên quan đến lĩnh vực chuyên được cộng cho các môn như sau:

+ Tin học trẻ không chuyên                 =>  Toán – Tin

+ Viết thư quốc tế UPU                        =>  Ngữ văn

+ Khoa học kỹ thuật                             =>  Tương ứng với các môn văn hóa

c. Lưu ý:

 – Những học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng. Riêng học sinh dự thi vào chuyên Toán-Tin chỉ được tính điểm Toán hoặc Tin học.

– Các giải cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên được tính điểm khi đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng;

– Trường hợp một học sinh đạt nhiều giải ở mục 1, 2 thì chỉ lấy điểm của một giải cao nhất.

2. Xếp loại học lực 4 năm cấp THCS

– Bốn năm giỏi 40 điểm;
– Ba năm giỏi(có năm lớp 9)35 điểm;
– Ba năm giỏi(không có năm lớp 9)30 điểm;
– Hai năm giỏi(có năm lớp 9)25 điểm;
– Hai năm giỏi(không có năm lớp 9)20 điểm;
– Một năm giỏi(có năm lớp 9)15 điểm;
– Một năm giỏi(không có năm lớp 9)điểm;

3. Xếp loại tốt nghiệp THCS

 • Loại giỏi:                                                                 20 điểm;
 • Loại khá:                                                                 10 điểm.

Những học sinh đạt mức điểm sơ tuyển vòng 1 theo quy định sau đây sẽ được tham dự thi tuyển vòng 2:

– Đạt từ 30 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh;

– Đạt từ 25 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên Sinh học, Toán – Tin, Ngữ văn.

Vòng 2: thi tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Thực hiện theo phân bổ của Giám đốc Sở GD&ĐT. Mỗi môn chuyên tuyển không quá 35 học sinh/lớp; lớp không chuyên tuyển không quá 45 học sinh/lớp.

5. Phát hành và thu nhận hồ sơ

– Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phát hành hồ sơ từ ngày 26/5/2021 và thu nhận hồ sơ dự thi của thí sinh từ ngày từ ngày 28/5/2021 đến 17 giờ 00 ngày 05/6/2021.

– Thực hiện theo công văn số 867/SGDĐT- QLCLGD-GDTX, ngày 27/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định. Hồ sơ dự thi gồm:

+ Hồ sơ dự tuyển (gồm 01 bì hồ sơ, trong đó có 2 Phiếu đăng ký dự tuyển và bản Tóm tắt lý lịch theo mẫu do Sở GDĐT quy định);

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;

+ Bản chính học bạ (cấp THCS);

+ Các bản chứng thực các giấy tờ khác liên quan đến thông tin sơ tuyển vòng 1;

+ Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

+ Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), loại ảnh màu có thời gian chụp không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Lưu ý:

1. Trong Phiếu dự tuyển, yêu cầu phải có chữ ký của phụ huynh học sinh.

2. Trường hợp thí sinh không đủ hồ sơ hoặc thất lạc hồ sơ, nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hướng dẫn người nộp tập hợp các giấy tờ liên quan, báo cáo Sở GDĐT xem xét quyết định.

Nếu không trúng tuyển vào trường chuyên, toàn bộ dữ liệu thi của các em sẽ được máy tính chuyển sang dữ liệu tuyển sinh vào trường công lập mà các em đã chọn, và sẽ được xét tuyển bình đẳng như học sinh không dự thi vào trường chuyên. Các em không phải rút và nộp hồ sơ vào trường công lập trước khi trường công lập xét tuyển; không bị giảm số nguyện vọng.

6. Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh trên các địa bàn: Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn, huyện Vân Canh, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phù Cát.

7. Tổ chức coi thi, nội dung thi, phúc khảo

a) Môn thi

 • Học sinh phải dự thi viết bằng hình thức tự luận ba môn: Ngữ văn, Toán và môn Tiếng Anh.

Riêng đối với thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên phải thi thêm 01 môn chuyên tương ứng lớp chuyên đăng ký trong hồ sơ dự thi. Cụ thể như sau:

Chuyên Ngữ văn: thi Ngữ văn (chuyên)

Chuyên Tiếng Anh: thi Tiếng Anh (chuyên)

Chuyên Toán: thi Toán (chuyên Toán)

Chuyên Toán – Tin: thi Toán (chuyên Toán-Tin)

Chuyên Vật lí: thi Vật lí (chuyên)

Chuyên Hóa học: thi Hóa học (chuyên)

Chuyên Sinh học: thi Sinh học (chuyên)

Lưu ý: Môn Tiếng Anh chuyên có thêm phần thi Nghe.

b) Nội dung thi

Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu là ở lớp 9.

c)   Lịch thi và thời gian làm bài:

  Ngày thiBuổi thi  Môn thiThời gian làm bàiGiờ phát đề thiGiờ bắt đầu làm bài
10/6/2021SángNgữ văn120 phút7 giờ 257 giờ 30
 ChiềuTiếng Anh60 phút14 giờ 1014 giờ 15
11/6/2021SángToán120 phút7 giờ 257 giờ 30
 ChiềuMôn chuyên150 phút14 giờ 1014 giờ 15
 • Điểm bài thi

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng bài/câu trong bài thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 và được cho điểm lẻ đến 0,25.

đ) Điểm xét tuyển, cách xét tuyển: Việc xét tuyển tiến hành theo 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tuyển sinh cho các trường THPT chuyên

– Nguyên tắc xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt trên 2,0 điểm. Những thí sinh nào thỏa các điều kiện trên mới được tính Điểm xét tuyển.

 • Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính như sau:

ĐXTC = Tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh + Điểm bài thi môn chuyên x 2.

 • Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên được tính như sau:

ĐXTKC = Tổng điểm 4 bài thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, môn chuyên

– Cách xét tuyển:

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ điểm cao xuống thấp để tuyển sinh cho từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nếu có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có Điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có Điểm trung bình môn cả năm của môn thi chuyên ở lớp 9 cao hơn; có Điểm trung bình các môn cả năm ở lớp 9 cao hơn.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ điểm cao xuống thấp để tuyển học sinh cho lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nếu có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có Điểm trung bình các môn cả năm ở lớp 9 cao hơn.

Lưu ý: Để kiểm soát và đảm bảo chất lượng đầu vào, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể không tuyển tối đa chỉ tiêu vào các trường chuyên.

Giai đoạn 2: Tuyển sinh cho các trường THPT công lập

Trường hợp không trúng tuyển vào trường chuyên Lê Quý Đôn: Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên thì sẽ được xét tuyển vào trường công lập khác bình đẳng như thí sinh không dự thi vào trường chuyên.

e) Phúc khảo

            Các trường THPT có học sinh dự thi tiến hành nhận đơn phúc khảo từ ngày 18/6/2021 đến 11 giờ 00 ngày 21/6/2021. Lập danh sách các thí sinh phúc khảo gửi về Sở (chậm nhất là 16 giờ 30 ngày 21/6/2021).

            Sở GDĐT thành lập Hội đồng phúc khảo đặt tại Văn phòng Sở GDĐT.

            Tiến hành phúc khảo bài thi từ ngày 21/6/2021 đến ngày 22/6/2021.

            Công bố kết quả phúc khảo vào ngày 22/6/2021.

II. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN.

1. Quy mô nhà trường:

– Nhà trường có 25 lớp. Mỗi khối có 7 lớp chuyên (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Toán-Tin, Văn, Tiếng Anh). Toàn trường có 04 lớp không chuyên.

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

–  Tổng số CB-GV-NV: 63, trong đó BGH: 03 ; GV: 53 ; NV: 07

–  Chất lượng đội ngũ: Tất cả CB-GV đều đạt chuẩn, trong đó có 01 tiến sĩ, 41 thạc sĩ, 30 GV giỏi và dạy giỏi cấp tỉnh.

3. Chất lượng giáo dục:

+ Hàng năm có 100% học sinh được xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt. Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm từ Trung bình trở xuống.

+ Số học sinh xếp loại học lực Giỏi bình quân hàng năm khoảng 70%. Không có học sinh xếp loại yếu, kém. Riêng lớp 12 khoảng 80% học sinh đạt loại Giỏi.

+ Kết quả thi Đại học: Tỉ lệ học sinh đậu đại học hàng năm những năm gần đây từ 95% đến 99%. Nhà trường luôn đứng trong tốp 20 trường có xếp hạng đậu đại học cao nhất toàn quốc, nhiều học sinh đậu thủ khoa.

+ Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Đến nay đã có 3.595 giải HSG cấp tỉnh.

+ Kết quả thi HSG Quốc gia: Luôn là một trong số các trường dẫn đầu các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên về số lượng và chất lượng giải HSG Quốc gia hàng năm. Đến năm học này nhà trường có: 540 học sinh đạt giải Quốc gia, 715 giải HSG Olympic khu vực trong nước; 14 giải Toán HS-SV toàn quốc; có 08 giải thi KHKT cấp quốc gia, 20 giải thi KHKT cấp tỉnh. HS đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia về thi Khoa học kĩ thuật luôn đứng đầu toàn tỉnh.

+ Kết quả thi Quốc tế: Nhà trường đã có 1 HS đạt HCĐ Hóa học quốc tế, 1 HS đạt HCB Toán học quốc tế.

+ Đội thi hùng biện Tiếng Anh đạt giải Nhì toàn quốc năm 2019; 3 HS với 2 dự án dự thi KHKT quốc tế Intel ISEF tại Mỹ trong tháng 5/2019.

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

– Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có đầy đủ nhà học, nhà học bộ môn, nhà học đội tuyển, phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại; có khu nội trú cho học sinh, bếp ăn tập thể, khu giáo dục thể chất, có sân bóng đá cỏ nhân tạo chuẩn 7 người, nhà thi đấu đa năng.

– Học sinh ở các huyện, thị xã khi đến học tập tại trường được bố trí ở nội trú miễn phí trong trường nếu có nhu cầu. Khu nội trú đảm bảo chỗ ăn, ở và học tập ngoài giờ chính khoá cho học sinh. Nhà trường bố trí bộ phận quản lý nội trú nhằm đảm bảo đời sống, an ninh trật tự cũng như giám sát việc học tập ngoài giờ của học sinh.

5. Những chế độ chính sách hiện hành đối với học sinh:

– Học sinh trúng tuyển vào lớp chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được hưởng chế độ học bổng; chế độ trợ cấp miễn phí điện, nước hàng tháng; chế độ hỗ trợ tiền ăn cho học sinh thuộc các đội tuyển thi HSG Quốc gia, Quốc tế; … (theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND, ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh).

– Bên cạnh các chế độ, chính sách của tỉnh nêu trên, học sinh còn có cơ hội được nhận nhiều chương trình học bổng do các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và quốc tế trao tặng; có cơ hội lớn đi du học Hoa Kì, Singapore, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, … Các em nghèo, khó khăn đột xuất được xét miễn hoặc giảm học phí học thêm, luyện thi đại học.

– Quá trình học tập tại trường, học sinh còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống như: Tham gia các hoạt động trải nghiệm (2 lần/năm học); Tham gia các cuộc thi Khoa học kĩ thuật; thi tin học trẻ không chuyên toàn tỉnh, toàn quốc; thi viết thư quốc tế UPU; Hội trại; các cuộc thi hùng biện; các Câu lạc bộ học tập, Câu lạc bộ tranh biện; các hoạt động giao lưu với các trường Đại học nước ngoài, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao,…

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trân trọng cảm ơn lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các trường THCS đã quan tâm giúp đỡ nhà trường chúng tôi tuyển chọn được những học sinh tài năng, góp phần cho trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chúng tôi rất mong sự hợp tác, giúp đỡ của quý Phòng và Trường THCS, phổ biến thông báo này cho học sinh và phụ huynh biết để thực hiện.

Nơi nhận:
– Như Kính gửi – BGH (để chỉ đạo)
– Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

    MAI ANH DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *