Ngày 17/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 2976/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 với một số nội dung sau:

2976_TB-SGDDT_17112023


Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-So-GDDT


Nhu-cau-chi-tieu-tuyen-dung-vien-chuc-So-GDDT-NH-2023-2024


Phieu-dang-ky-tuyen-dung


Huong-dan-nop-TTHC-truc-tuyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *