Ngày 16/01/2024 Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 thông báo danh sách, số báo danh và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển viên chức năm học 2023-2024 (Vòng 1)

Thực hiện Kế hoạch số 2974/KH-SGDĐT ngày 17/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024; Quyết định số 4423/QĐ-SGDĐT ngày 19/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 thông báo một số nội dung như sau:
1. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển

1.1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển;

1.2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

 (Danh sách thí sinh được niêm yết công khai và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: sgddt.binhdinh.gov.vn)

2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 (Vòng 1)

2.1. Số báo danh, phòng thi
Số báo danh, phòng thi, sơ đồ vị trí phòng thi, quy chế, nội quy được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: sgddt.binhdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn, số 09, Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định vào ngày 20/01/2024.

2.2. Thời gian và địa điểm thi
a) Thời gian
– Môn Tiếng Anh: 7 giờ 30 phút, ngày 21/01/2024 (Chủ nhật).
– Môn Tin học: 9 giờ 30 phút, ngày 21/01/2024 (Chủ nhật).
– Môn Kiến thức chung: 14 giờ 00 phút, ngày 21/01/2024 (Chủ nhật).

b) Địa điểm: Trường Quốc học Quy Nhơn, số 09 đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Lưu ý: Thí sinh mang theo căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh cá nhân (bằng lái xe,…) khi đi thi; có mặt vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 21/01/2024 (Chủ nhật) để tổ chức khai mạc kỳ thi (kể cả thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ, Tin học).

3. Đề cương, nội dung, hình thức thi tuyển
Thực hiện theo Thông báo số 3159/TB-HĐTD ngày 01/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 về thông báo nội dung thi tuyển Kỳ tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024.

4. Quy chế thi tuyển
Quy chế, nội quy thi tuyển viên chức thực hiện theo Thông tư số 6/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 trân trọng thông báo.

Danh sách thí sinh đủ điền kiện dự thi

Danh-sach-thi-sinh-du-dien-kien-du-thi


Danh sách thí sinh không đủ điền kiện dự thi

Danh-sach-thi-sinh-khong-du-dien-kien-du-thi

Nguồn: PHÒNG TCCB-SỞ GDĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *