1 thoughts on “THÔNG BÁO số lượng và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10

  1. Pingback: Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2024-2025 | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *