Ngày 08/4/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc kiểm tra, sát hạch các vị trí giáo viên trung học phổ thông chuyên Kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024

thong-bao-kiem-tra-sat-hach-cac-vi-tri-giao-vien-thpt-chuyen_1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *