Thực hiện Kế hoạch số 2974/KH-SGDĐT ngày 17/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024; Quyết định số 4423/QĐ-SGDĐT ngày 19/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch
tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024 thông báo kết quả thi tuyển viên chức và nhận đơn phúc khảo thi tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo (Vòng 2) như sau:

Thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-vien-chuc-vong-2

KẾT QUẢ THI VÒNG 2

KQ-ket-qua-thi-tuyen-vien-chuc-so-gddt-nam-hoc-2023-2024-vong-2

QUYẾT ĐỊNH về việc hủy bỏ kết quả thi vòng 2

QD-542-qd-sgddtve-viec-huy-ket-qua-thi-tuyen-vien-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *