1 thoughts on “Thông báo đăng ký ở nội trú Ký túc xá

  1. Phụ huynh học sinh lớp 10 says:

    Đã đăng ký ở ký túc xá, chừng nào tập trung ở, tôi tân trọng cảm ơn phụ huynh em lớp 10, xin ý kiến nhà trường cho biết để phụ huynh sắp xếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *