Thời khóa biểu áp dụng từ Tuần 8 (từ ngày 24/10/2022)


Thời khóa biểu buổi chiều môn Thể dục, GDQP & AN, năm học: 2022-2023

(Thực hiện từ 24/10/2022, dùng cho các lớp vượt 28 tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *