Thời khóa biểu chính khóa HK2 (buổi sáng). Áp dụng từ ngày 25/3/2024 (Tuần 28)

KHỐI 10

KHOI-10.-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HKII.-AP-DUNG-TU-25-03-2024-TUAN-28

KHỐI 11

KHOI-11.-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HKII.-AP-DUNG-TU-25-03-2024-TUAN-28

KHỐI 12

KHOI-12.-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HKII.-AP-DUNG-TU-25-03-2024-TUAN-28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *