Thời khóa biểu chính khóa HK2 (buổi sáng). Áp dụng từ ngày 19/02/2024 (Từ tuần 23-HK2)

KHỐI 10

KHOI-10-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HK2.-AP-DUNG-TU-19-02-2024-TU-TUAN-23


KHỐI 11

KHOI-11-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HK2.-AP-DUNG-TU-19-02-2024-TU-TUAN-23


KHỐI 12

KHOI-12-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HK2.-AP-DUNG-TU-19-02-2024-TU-TUAN-23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *