Thời khóa biểu chính khóa HK2 (buổi sáng). Áp dụng từ ngày 13/5/2024 (Tuần 36)

KHỐI 10

khoi-10.-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HKII.-AP-DUNG-TU-13-05-2024-TUAN-36

KHỐI 11

khoi-11.-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HKII.-AP-DUNG-TU-13-05-2024-TUAN-36

KHỐI 12

khoi-12.-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HKII.-AP-DUNG-TU-13-05-2024-TUAN-36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *