Thời khóa biểu chính khóa HK2 (buổi sáng). Áp dụng từ ngày 08/4/2024 (Tuần 30)

KHỐI 10

KHOI-10-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HK2.-AP-DUNG-TU-08-04-2024-TUAN-30

KHỐI 11

KHOI-11-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HK2.-AP-DUNG-TU-08-04-2024-TUAN-30

KHỐI 12

KHOI-12-LQD-BUOI-SANG-TKB-CHINH-KHOA-HK2.-AP-DUNG-TU-08-04-2024-TUAN-30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *