Học sinh trường Lê sưởi ấm những tâm hồn bị thiệt thòi tại Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn

Chiều ngày 29/12/2022, tập thể học sinh hai lớp 11 Chuyên Sinh và 11A1 đã [...]