Xử lý chuyên đề học sinh, sinh viên, phụ huynh đưa đón học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Ngày 14/11/2023, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành văn bản số 4029/UBND-NC về việc [...]