Thí sinh tại Bình Định lưu ý lịch thanh toán trực tuyến để hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học

Thực hiện Công văn số 3646/BGDĐT-CNTT ngày 21/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [...]

Danh sách học sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở các khối xét tuyển đại học năm 2023

Danh sách học sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở các khối xét tuyển [...]