Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt giải triển vọng

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học [...]