Ứng dụng AI hỗ trợ tạo bài thuyết trình

Trong những năm gần đây, ngành khoa học máy tính về trí tuệ nhân tạo [...]