Mỗi học sinh trường Lê là một “đại sứ” tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

Sáng ngày 11/12/2023, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã phối hợp cùng Trung tâm [...]