Hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” lần thứ 7 (15/5-21/5/2023)

Thực hiện Công văn số 1168/SGDĐT-GDTrH ngày 16/5/2023, về việc hưởng ứng “Tuần lễ ATGT [...]