Bế mạc Trại hè Tin học miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 7 – năm 2023

Chiều ngày 09/7/2023, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định đã diễn [...]

Đội tuyển Tin học của trường Lê tham dự Trại hè Tin học miền Trung – Tây nguyên tại Đà Nẵng

Sáng ngày 23/06/2022, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt [...]