Bế mạc Trại hè Tin học miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 7 – năm 2023

Chiều ngày 09/7/2023, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định đã diễn [...]

Lần đầu tiên trại hè Tin học miền Trung – Tây Nguyên được tổ chức tại trường Lê

Sáng 03/7, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trại hè Tin học miền Trung [...]

1 Comments