Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024

Thực hiện công văn số 855/SGDĐT- QLCLGD-GDTX, ngày 13/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào [...]