Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Ngày 10/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành Kế hoạch số [...]