Trường Lê vinh dự nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vừa đón nhận danh hiệu “Tập thể lao động [...]