SiK24 và những trải nghiệm đầu tiên

Vì là năm đầu tiên đồng hành cùng nhau trong một môi trường hoàn toàn [...]